VYBRANÉ CELKOM:
€33 935 487
POČET DAROV:
300 107
DEŇ VOJNY:
871
zbierka na zbrane pre Ukrajinu